• ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
  Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κεντρικός κλιματισμός μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
  Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
  Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συστήματα με νερό (Ψύκτες, Fan Coils, AHU)
  Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
  Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού

Ενδιαφέροντα

Οι Πελάτες μας

 • ete_logo.jpg
 • alpha-bank.jpg
 • 11.jpg
 • 09.jpg
 • 12.jpg
 • 10.png
 • 04.jpg
 • 06.jpg
 • 08.jpg
 • logo ELPA.jpg
 • logo DEDDHE.jpg
 • 16.png
 • 1aueb1.png
 • sismano.png
 • DEH.png
 • EUROBANK.png
 • 05.jpg
 • 15.jpg
 • 14.jpg
 • 03.jpg

Εφαρμογές

Στη ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας.
Για το λόγο αυτό και φροντίζουμε για την παροχή και εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης που συνδυάζουν την υψηλή απόδοση με την χαμηλή κατανάλωση.
 • Στοχεύουμε στην παροχή υψηλών προδιαγραφών προϊόντων ψύξης- θέρμανσης  με απώτερο σκοπό την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας.
 • Επιδιώκουμε την αντιπροσώπευση επώνυμων προϊόντων ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας άρτιας ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών προϊόντα.
 • Υποστηρίζουμε το πελατολόγιο μας με οργανωμένο τμήμα.
Παρέχουμε :
 • Ημικεντρικές μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης
 • Δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού
 • Πολυδιαιρούμενα συστήματα VRV
 • Κλιματισμός ειδικών χώρων (Close Control Systems).
 • Μελέτη και εγκατάσταση Αυτοματισμών HVAC – BMS.
 • Επισκευές Κεντρικών Μηχανημάτων.
 • Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη Κτιρίων.

Εγκαταστάσεις

 • Η εταιρεία ασχολείται με τη μελέτη και εγκατάσταση όλων των συστημάτων κλιματισμού σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.
 • Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού χώρων ειδικών απαιτήσεων όπως μηχανογραφικά κέντρα, νοσοκομεία, χώροι χειρουργείων, αίθουσες κινηματογράφων, θέατρα, βιομηχανίες.
 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου των εγκαταστάσεων .- Συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εργασίες ανακατασκευής και τροποποίηση δικτύων σωληνώσεων, αεραγωγών, μηχανοστασίων, ηλεκτρικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού και γενικά εργασιών βελτιστοποίησης των εγκαταστάσεων όπως και εργασίες αντικατάστασης μηχανημάτων.

Συντηρήσεις

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού  των εγκαταστάσεων κλιματισμού όπως αερόψυκτους και υδρόψυκτους ψύκτες, πύργους ψύξης, Κλιματιστικές Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα (ΑHU), λέβητες, Fan Coil Units, μηχανήματα απ’ ευθείας εκτόνωσης, αντλιοστάσια – ψυχροστάσια – λεβητοστάσια.
Η εταιρεία μας στον τομέα των κατασκευών και των συντηρήσεων συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού στον χώρο (TRANE, McQUAY, DAIKIN, AERMEC, ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ,CARRIER, HITACHI) και  οι τεχνίτες μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι στην εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων.

Υποστήριξη

Στα πλαίσια Συμβολαίου συντήρησης παρέχουμε Τακτική Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη και Αποκατάσταση βλαβών.

Η Τακτική Συντήρηση περιλαμβάνει ανάλογα με το σύστημα κλιματισμού και το είδος των μηχανημάτων :
 • Γενική εποχιακή συντήρηση Χειμώνα ή θέρους (εφ’ ‘απαξ) ή
 • Προγραμματισμένη συντήρηση (Μηνιαία, τρίμηνη κλπ)
Η Τεχνική Υποστήριξη περιλαμβάνει :
 • Τηλεφωνική υποστήριξη και βοήθεια σε υφιστάμενο τεχνικό προσωπικό του κτιρίου εάν διατίθεται.
 • Επίσκεψη σε προκαθορισμένο χρόνο για τον εντοπισμό και χειρισμό μηχανημάτων ή αποκατάστασης βλαβών μικρής κλίμακας.
Η Αποκατάσταση βλαβών περιλαμβάνει:
 • την  αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων και μηχανημάτων σε όλο το εύρος των εφαρμογών στα πλαίσια συμφωνίας ή επιμέρους προσφοράς. Τα ανταλλακτικά είναι πάντοτε της εκάστοτε αντιπροσωπείας ή ανεγνωρισμένων οίκων.

CLIMAVENETA Service

Ποιότητα Κατασκευής
 • Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι η ποιότητα.
 • Ποιότητα μόρφωσης στο επίπεδο των ανθρώπων που σας ενημερώνουν, ποιότητα συνεργασίας με τους πελάτες και, βέβαια, ποιότητα κατασκευής των αντλιών θερμότητας CLIMAVENETA.
After Sales Service
 • Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη εξασφάλιση σε βάθος χρόνου, για την απροβλημάτιστη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος, η ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ διαθέτει οργανωμένο Τεχνικό Τμήμα που ανταποκρίνεται στις μετά την πώληση ανάγκες των πελατών Αντλιών Θερμότητας CLIMAVENETA.
 • Η ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ έχει μάλιστα εξασφαλίσει πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, το πρότυπο Διαχειρησης ISO 14001:2004, ακόμα και για τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης μετά την πώληση. 

Επισκευές

Επισκευάζουμε ημικεντρικά και κεντρικά συγκροτήματα κλιματισμού (ψύκτες, πύργους ψύξης, ΚΚΜ κλπ) και αναλαμβάνουμε εργασίες, όπως αντικατάσταση συμπιεστών, ηλεκτροκινητήρων, περιελίξεων, αντικατάσταση εξατμιστών (chiller), αντικατάσταση ηλεκτρονικών κέντρων ή ανακατασκευή αυτοματισμών μηχανημάτων κλπ.
 
Κάντε κλικ στους επόμενους τίτλους για να δείτε φωτογραφικό υλικό με την υλοποίηση επισκευών
 
 
 
 
 
 

Συνεργάτες

 • kaykas.jpg
 • Bitmap-23.gif
 • climaveneta.png
 • Bitmap-6.gif
 • interklima-logo.jpg
 • Bitmap-25.gif
 • Bitmap-12.gif
 • Bitmap-11.gif
 • Bitmap-8.gif
 • Bitmap-9.gif
 • AEROGRAMMI2.jpg
 • Bitmap-19.gif
 • caldalogomainmid.jpg
 • Bitmap-22.gif
 • Bitmap-15.gif
 • delta-logo.png
 • FG_Europe.jpg
 • Bitmap-17.gif
 • Bitmap-14.gif
 • Bitmap-10.gif
 • Bitmap-2.gif
 • Bitmap-3.gif
 • Bitmap-16.gif
 • Bitmap-21.gif
 • Bitmap-20.gif
 • Bitmap-18.gif
 • Bitmap-7.gif
 • aermec.jpg
 • Bitmap-24.gif
 • Bitmap-4.gif
 • Bitmap-13.gif
 • DPPUMPS.jpg
 • kaffes.jpg
KWEATHER_

°C

Αθήνα

KWEATHER_
Υγρασία: %
Άνεμος: Β από 0
Πληροφορίες Βρείτε μας στο Διεύθυνση
  emails
Αρχική           Κεραμέων 9, Αθήνα, 10436 Πληροφορίες : info@thermoklima.gr
Εταιρεία  
 +(30) 210 52.27.310
Πωλήσεις : sales@thermoklima.gr
Υλικοτεχνική Υποδομή  
 +(30) 210 52.27.801
Υποστήριξη : support@thermoklima.gr
Έργα     Τεχνικό Τμήμα : tech@thermoklima.gr
Διασφάλιση Ποιότητας     Μελέτες Έργα : ergo@thermoklima.gr
      Service CLIMAVENETA : technical@thermoklima.gr
Go to top